Căn cứ quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT, ngày 28/07/2008 của Bộ Giáo dục và Đào Tạo quy định về việc liên kết đào tạo.              Trường Đại học Thủ đô Hà Nội (tiền thân là trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội) thông báo tuyển sinh trình độ cao đẳng chính quy các ngành sau:    1. Phương thức TS: Trường dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia 2. Vùng tuyển sinh: - Các ngành sư phạm chỉ ...

UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ SƯ PHẠM HÀ TÂY Độc lập – Tự do – Hanh Phúc Số:.…./TB-CĐSPHT               Hà Nội, Ngày 03 tháng 07 năm 2015       THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2015 I.  HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY STT Ngành học Kí hiệu trường Mã Ngành Tổ hợp môn thi/xét tuyển (Ghi theo mã tổ hợp môn) Chỉ tiêu   Phương thức tuyển sinh Lấy kết quả kì thi THPT Quốc Gia   1 Giáo dục Mầm non C20 C140201 M00* ( Môn đọc kể diễn cảm và hát trường tổ chức thi nhân hệ số ...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH -Căn cứ phương án tuyển sinh năm 2015 của Trường Cao Đẳng Công Nghệ và Thương Mại Hà Nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. - Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh năm 2015 của Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương Mại Hà Nội và kết quả học tập của thí sinh. TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH I. CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO - Dược sỹ - Điều dưỡng - Y sỹ đa khoa ( Chỉ ...

Căn cứ phương án tuyển sinh năm 2015 của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt; Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo kế hoạch tuyển sinh ngành Dược, Điều dưỡng năm 2015 như sau:  I. HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY     1.  Tiêu chí tuyển sinh: Thí sinh đáp ứng 1 trong 2 tiêu chí sau:          * Đã tốt nghiệp THPT năm 2015 hoặc những năm trước ...

01

Đăng ký học thử miễn phí