Tên gọi đúng của ĐH Quốc gia Hà Nội là gì?

Tôi là một phụ huynh có con năm nay dự thi kỳ thi Đánh giá năng lực vào ĐH Quốc gia Hà Nội, quý báo cho tôi hỏi tên gọi đúng của ĐH Quốc gia Hà Nội là Trường ĐH Quốc gia Hà Nội hay Đại học Quốc gia Hà Nội? tại sao không gọi là Hiệu trưởng mà lại gọi là Giám đốc Đại học Quốc Gia Hà Nội?

Đại học Quốc Gia Hà Nội hoạt động theo mô hình nào? cơ cấu tổ chức ra sao? Vai trò, chức năng của Đại học Quốc Gia Hà Nội như thế nào? Tôi xin cám ơn! (Trần Ngọc Lâm - Thành phố Yên Bái).

Phó Chánh Văn phòng ĐH Quốc gia Hà Nội ông Mai Hoàng Anh trả lời:

Tên gọi đúng là Đại học Quốc gia Hà Nội chứ không phải Trường ĐH Quốc gia Hà Nội. ĐHQGHN gồm: 31 đơn vị thành viên và đơn vị trực thuộc, trong đó có: 7 trường đại học thành viên (Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, Trường ĐH Ngoại ngữ, Trường ĐH Công nghệ, Trường ĐH Kinh tế, Trường ĐH Giáo dục, Trường ĐH Việt Nhật); 5 Viện nghiên cứu; 5 Khoa trực thuộc và 14 trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ và các đơn vị phục vụ, dịch vụ.

Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), tiền thân là Đại học Đông Dương, được thành lập năm 1906.

ĐHQGHN có 3 cấp quản lý hành chính:

Thứ nhất, ĐHQGHN là đầu mối được Chính phủ giao các chỉ tiêu về ngân sách và kế hoạch hàng năm; có tư cách pháp nhân, có con dấu hình Quốc huy; được tổ chức và hoạt động theo Nghị định của Chính phủ về ĐHQG. Chủ tịch Hội đồng ĐHQGHN, Giám đốc và các Phó Giám đốc ĐHQGHN do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm, miễn nhiệm.

Thứ hai, Các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên; các khoa trực thuộc; các trung tâm nghiên cứu khoa học và công nghệ; các tổ chức phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và triển khai ứng dụng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bệnh viện, nhà xuất bản, tạp chí khoa học trực thuộc ĐHQGHN là các đơn vị cơ sở có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, có quyền tự cao trong tổ chức và hoạt động.

Thứ ba, Các khoa, phòng nghiên cứu và tương đương thuộc trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên và các đơn vị trực thuộc ĐH Quốc gia Hà Nội.

ĐHQGHN hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao; chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giáo dục và đào tạo, của Bộ Khoa học và Công nghệ về khoa học và công nghệ, của Bộ ngành khác và Ủy ban nhân dân cấp nơi Đại học Quốc gia đặt trụ sở trong lĩnh vực được phân công theo quy định của Chính phủ và phù hợp với pháp luật.

Các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học thành viên thuộc ĐHQGHN là những cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và công nghệ có quyền tự chủ cao, có pháp nhân tương đương các trường đại học, viện nghiên cứu khoa học khác được quy định trong Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và Luật Khoa học - Công nghệ.

(Theo Dân trí)

liên thông, lien thong, tuyển sinh liên thông, tuyen sinh lien thong, liên thông thương mại, lien thong thuong mai

 

Các tin cùng chủ đề
Đăng ký học thử miễn phí