Đại học Thủy lợi tuyển sinh thạc sĩ đợt 2 năm 2015

1. Hình thức và thời gian đào tạo

- Hình thức học: Tập trung.

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm.

2. Điều kiện dự thi

- Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự thi;

- Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần với chuyên ngành dự thi phải học và đạt các môn học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

- Các môn học bổ sung kiến thức sẽ được phòng Đào tạo ĐH&SĐH và các Khoa chuyên ngành xác định sau khi thí sinh nộp bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm sao công chứng.

3. Các môn thi tuyển

- Thi 3 môn tùy theo từng chuyên ngành dự thi: môn Cơ bản và Cơ sở và môn Tiếng Anh.

4. Thời gian dự thi

- Ngày 26, 27 tháng 09 năm 2015.

5. Thời gian nhận và nộp hồ sơ

- Nhận mẫu hồ sơ từ ngày: 18/06/2015.

- Đăng ký học bổ sung kiến thức: trước ngày 28 tháng 6 năm 2015.

- Dự kiến học bổ sung kiến thức: từ ngày 30 tháng 6 năm 2015.

- Nộp hồ sơ: đến ngày 14 tháng 8 năm 2015.

THÔNG BÁO: Về tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2015 (Khóa 23 đợt 2)

PHỤ LỤC 1: Quy định các ngành đúng, phù hợp, gần và môn thi tuyển đối với các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Thủy Lợi

Nguồn: Đại học Thủy lợi

Các tin cùng chủ đề
Đăng ký học thử miễn phí