Liên thông chính quy Học viện Tài chính

Căn cứ Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đào tạo ĐH và CĐ theo hệ thống tín chỉ;

Căn cứ Thông tư 08/TT- BGDĐT ngày 21/4/2015 về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học  ban hành kèm theo Thông tư 55/2012/TT-BGDĐT ngày 25/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ thông báo số 176/TB-HVTC của Học viện Tài chính gửi trường Trung cấp Kinh tế Tài chính Hà nội về việc tuyển sinh Liên thông Đại học kháo 19- năm 2016.

Học viện Tài chính phối hợp với trường Trung cấp Kinh tế- Tài chính Hà Nội tuyển sinh Liên thông chính quy Đại học khoá 19 (đợt 1)- năm 2016 với những nội dung như­­­ sau:

1. Ngành đào tạo

- Kế toán Doanh nghiệp

- Tài chính Ngân hàng

2. Điều kiện nộp hồ sơ dự thi

a) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính qui, có ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Học viện thông báo tuyển sinh.

b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế hình thức đào tạo chính qui,  thuộc nhóm ngành kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo mà Học viện thông báo tuyển sinh, sau khi trúng tuyển sẽ học theo chương trình đào tạo có thời gian tối thiểu 2 năm.

c) Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng hình thức đào tạo chính quy của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp ở Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh thuộc diện này cũng học theo chương trình đào tạo như qui định tại mục b khoản 2.

3. Môn thi tuyển

a) Ngành Kế toán: Thi 2 môn:  Nguyên lý kế toán và Kế toán Tài chính

b) Ngành Tài chính Ngân hàng: Thi 2 môn: Tài chính tiền tệ và Quản trị Ngân hàng Thương mại

4. Bằng tốt nghiệp

Thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành kinh tế, hình thức đào tạo chính quy được đào tạo và tích luỹ đủ số tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo được cấp bằng cử nhân kinh tế hình thức đào tạo chính quy.

5. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ: Từ ngày 07/03/2016, tại Văn phòng Tuyển sinh và hợp tác đào tạo- Ngõ 495/1 đường Nguyễn Trãi (Tầng 2 - Nhà văn hoá Thanh Xuân Nam).

6. Thời gian, địa điểm thi tuyển: Ngày 28 và 29/05/2016.

7. Nhập học, khai giảng: Dự kiến tháng  7/2016

Chi tiết liên hệ: tại Văn phòng Tuyển sinh và hợp tác đào tạo- Ngõ 495/1 đường Nguyễn Trãi (Tầng 2 - Nhà văn hoá Thanh Xuân Nam). 

Hotline: 043.5525864 hoặc 0912025886

 

Liên tục tuyển sinh liên thông, liên thông kinh tế, liên thông công nghiệp, liên thông HVTC, lien thong chinh quy, liên thông chính quy

Các tin cùng chủ đề
Đăng ký học thử miễn phí