Trường trung cấp kinh tế tài chính Hà Nội, tiền thân là trường Cán bộ Tài chính tỉnh Hà Đông (1961); trường cán bộ tài chính tỉnh Hà Tây (1965); trường nghiệp vụ Kinh tế Tài chính Hà Tây (1971) (trên cơ sở sát nhập:trường cán bộ tài chính tỉnh Hà Tây, trường cán bộ kế hoạch tỉnh Hà Tây, trường cán bộ thống kê tỉnh Hà Tây, trường cán bộ lao động tiền lương tỉnh Hà Tây), trường nghiệp vụ kinh tế tài chính Hà ...

Theo quy định mới, người tốt nghiệp đại học, cao học sau 30 ngày sẽ được cấp văn bằng, chứng chỉ. Bộ GD&ĐT vừa ban hành Thông tư ban hành Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, văn bằng giáo dục đại học và chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân, có hiệu lực thi hành từ ngày 24/10. Theo đó, thực hiện in phôi bằng tốt nghiệp THCS, bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ giáo dục ...

01

Đăng ký học thử miễn phí